БСК: Нужна е правна рамка за бъдещето развитие на индустрията