Мисиджан: Важно бе да победим, дано вкарам и в следващия мач