По пътя към Космоса: 100 кила помогна на момиче от Добрич