Най-опасната професия в България се оказва тази на министър-председателя