ПРОВЕРКА НА NOVA: Приемат ли медицинските центрове пациенти със симптоми на COVID