Аврамова: Сектор строителство е в пълна мобилизация