Родители протестираха за незабавното връщане на децата в училище