Общинските съветници ще избират зам.-председатели на СОС