Извънредн брифинг на президента, премиера и министъра на отбраната