Пенка Велинова: Законът за съдебната власт има нужда от по-дълбок анализ