338 са регистрираните случаи на COVID-19 в България