Англичаните получават шанс да се докажат, според пухкавия оракул ВладИмир