Учители плашат със стачка, ако родителите слагат „бръмбарчета”