Нинова: Ще предложа стартиране на процедура за избор на председател на БСП