Станимира Атанасова: Няма грешни въпроси, трябва да се радваме на успехите и на другите