Посланикът ни в Гърция: Получихме обаждания от българи, които имат проблеми с придвижването