Божидар Димитров: Опозицията е много слаба, много изхабена