Златка Райкова и Благой Георгиев за любовта, омразата и обвиненията