EКак едно “Дете на Пирин фолк” се подготвя за голямата сцена на конкурса?