Бориславова: Петков е най-диалогичният човек, който спояваше коалицията