Еврозона, данъци и политическа нестабилност: Какво е финансовото бъдеще на страната