ПРИЗНАНИЕ: Ани Салич с награда за социално значима журналистика