ПРОЦЕСУАЛНИ ХВАТКИ: Съкратеното производство и тежките престъпления