Регионалният министър проверява на място строителството на връзката с Гърция