Николай Киров: Липсваше ни острота в атака, през първата част