Мазику: Когато печелим по този начин, това дава самочувствие