Милчо Ангелов: Опитваме да се съвземем, надявам се да завършим годината с победа