ПРОВЕРКА НА NOVA: Влиза ли се без зелен сертификат в столични заведения