\"Спасителен отряд\" от 22.00 ч. на 6 ноември, сряда по DIEMA