Головият експрес от Пловдив мина звучно през \"болярите\"