Влак преминава на вдигната бариера през Нови Искър