Армията проведе подготовката за отбелязването на 6 май