Вечната неравна борба: Венгер срещу... ципа на шубата