"ДА ХОДИШ ПО ВОДА": Филм-портрет за Кристо по NOVA