Престъпници и психично болни с разрешителни за оръжия