ЖЕСТОКОТО УБИЙСТВО В РУСЕ: Какъв е профилът на убиеца?