БОРБАТА с COVID-19: Разказ от първо лице на български анастезиолог в Германия