В името на доброто: Да загърбиш цивилизацията, за да се грижиш за църква в Родопите