БЪЛГАРСКИ УСПЕХ: Наша диригентка спечели световен конкурс