Изложението за съвременно изкуство в Париж отвори за търговци и зрители