Проект: Приемаме еврото от началото на 2024 г. без преходен период