Обсъждат мерките за сигурност в храмовете за предстоящите празници