Журналист за ротацията: Всяка от страните извърта нещата в своя полза