Спорът за електронните бележки от лекар за учениците: Как работи новата система