Диян Ганев от Медицински университет - София е студент на годината