Ясно е с какви бюлетини ще гласуваме наесен - централна емисия