Ротация и евроизбори: Какви решения предстоят да бъдат взети от политици и общество