ПО ВОДА ИЛИ ВЪЗДУХ: Как по-бързо се прекосява България?