Звездите, които изявиха позицията си за конфликта между Палестина и Израел