ТРОГАТЕЛНО: Кучето на Буш-старши лежи до ковчега му